API Oturum Açma Türü
Yöncü Sitesinden Üyelik Girişi Yapılmalıdır.

API erişiminde kullanacağınız API ID ve API Key bilgilerini Yoncu.Com sitemizdeki üyelik panelinizden oluşturabilirsiniz. Yöncü sitemiz ana sayfasından "Üye İşlemleri" > "Menü Devamı" > "Güvenlik Ayarları" > "API Erişimi" paneline ulaşabilirsiniz. Bu panelden API erişebileceğiniz IP adreslerini ekleyerek izin vermelisiniz. Eğer bu sayfada online çalıştırma ve test işlemleri yapacaksanız API Key yerine yöncü üyelik girişi ile de api bilgilerini yazmanıza gerek kalmadan işlem yapabilirsiniz. API bilgileri ile işlem yapmak isterseniz sizin şuanki internet çıkış ip adresiniz olan 34.231.21.105 adresine izin vermelisiniz.

Token

Süper user olan API key bilgileri haricinde bağlantı için token verileri de kullanılabilir.
GET /API/Token Token Bilgisi

Giriş Yapılan Token Aktiflik Durumunu ve Bilgisini Döndürür

GET /API/Token					
GET /API/Token
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)
Content-Type: application/json

[
    true,
    []
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Ge\u00e7ersiz \u0130\u015flem"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Token'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Token' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://www.yoncu.com/API/Token', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.get('https://www.yoncu.com/API/Token', headers=headers);
POST /API/Token Token Ekleme

Token Bilgisi Oluşturur ve Yetkilerini Tanımlar. Token olmadan da tüm API sistemini kullanabilirsiniz. Token oluşturma amacı bayi müşterilerimizin kendi müşterilerine direk olarak ip,sunucu,domain gibi hizmetleri sağlayabilmesidir. AccessURL ve AccessIPs Kısıtlamaları çerçevesinde siz de müşterilerinize sadece kendi hizmetlerini yönetmeleri için kısıtlı erişimler sağlayabilirsiniz.

POST /API/Token
{
    "AccessURL": "",
    "Merhods": ",
    "AccessIPs": "",
    "TimeOut": ""
}


					
POST /API/Token
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)

{
    "AccessURL": "/Type: STR
Erişilebilir URL Adresi
",
    "Merhods": "GET,POST,PUT,DELETEType: SEC
Gönderilebilir Sorgu Merhodu
",
    "AccessIPs": "*Type: STR
İzinli IP Adresi
",
    "TimeOut": 3600Type: INT
Token Geçerlilik Saniyesi

}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Token Eklendi"
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Ge\u00e7ersiz URL"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Token'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"AccessURL":"##AccessURL##","Merhods":"##Merhods##","AccessIPs":"##AccessIPs##","TimeOut":##TimeOut##}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Token' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"AccessURL":"##AccessURL##","Merhods":"##Merhods##","AccessIPs":"##AccessIPs##","TimeOut":##TimeOut##}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/Token', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"AccessURL":"##AccessURL##","Merhods":"##Merhods##","AccessIPs":"##AccessIPs##","TimeOut":##TimeOut##}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/Token', data=json.dumps({"AccessURL":"##AccessURL##","Merhods":"##Merhods##","AccessIPs":"##AccessIPs##","TimeOut":##TimeOut##}), headers=headers);
PUT /API/Token Token Güncelleme

Token erişim IP ve Access URL bilgilerini güncellemek için kullanılır.

PUT /API/Token
{
    "Token": "",
    "AccessURL": "",
    "Merhods": ",
    "AccessIPs": "",
    "TimeOut": ""
}


					
PUT /API/Token
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)

{
    "Token": "Type: STR
Token Bilgisi
",
    "AccessURL": "/Type: STR
Erişilebilir URL Adresi
",
    "Merhods": "GET,POST,PUT,DELETEType: SEC
Gönderilebilir Sorgu Merhodu
",
    "AccessIPs": "*Type: STR
İzinli IP Adresi
",
    "TimeOut": 3600Type: INT
Token Geçerlilik Saniyesi

}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Token G\u00fcncellendi"
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Token Bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Token'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'PUT', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"Token":"##Token##","AccessURL":"##AccessURL##","Merhods":"##Merhods##","AccessIPs":"##AccessIPs##","TimeOut":##TimeOut##}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Token' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"Token":"##Token##","AccessURL":"##AccessURL##","Merhods":"##Merhods##","AccessIPs":"##AccessIPs##","TimeOut":##TimeOut##}' \ -X PUT
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("PUT", 'https://www.yoncu.com/API/Token', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"Token":"##Token##","AccessURL":"##AccessURL##","Merhods":"##Merhods##","AccessIPs":"##AccessIPs##","TimeOut":##TimeOut##}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.put('https://www.yoncu.com/API/Token', data=json.dumps({"Token":"##Token##","AccessURL":"##AccessURL##","Merhods":"##Merhods##","AccessIPs":"##AccessIPs##","TimeOut":##TimeOut##}), headers=headers);
DELETE /API/Token Token Silme

Token Bilgisini Silmek için kullanılabilir.

DELETE /API/Token
{
    "Token": ""
}


					
DELETE /API/Token
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)

{
    "Token": "Type: STR
Token Bilgisi
"
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Token Silindi"
]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Token Bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Token'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'DELETE', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"Token":"##Token##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Token' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"Token":"##Token##"}' \ -X DELETE
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("DELETE", 'https://www.yoncu.com/API/Token', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"Token":"##Token##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.delete('https://www.yoncu.com/API/Token', data=json.dumps({"Token":"##Token##"}), headers=headers);

WhatsApp

WhatsApp Servisi ile istediğiniz WhatsApp kullanıcısına mesaj atabilir ve alabilirsiniz.
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Status Servis Durum Bilgisi

WhatsApp servis durumunu gösterir, eğer oturum düşmüş ise yeniden giriş için qr code resim verisi base64 olarak dönmektedir.

GET /API/WhatsApp//Status					
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Status
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "status": 1
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "ServiceID Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Status'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Status' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Status', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.get('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Status', headers=headers);
POST /API/WhatsApp/{ServiceID}/Send Mesaj Gönderme API

WhatsApp mesajlar kuyruğa alınır ve sırası ile gönderilir, kuyruk kontrolü için queue api kullanılabilir.

POST /API/WhatsApp//Send
{
    "Phone": "",
    "Message": ""
}


					
POST /API/WhatsApp/{ServiceID}/Send
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)

{
    "Phone": "+905001112233Type: STR
Telefon Numarası
",
    "Message": "Bu Bir Test Mesajıdır.Type: STR
Mesaj Metni
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    "\u0130\u015flem Kuyru\u011funa Al\u0131nd\u0131"
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Phone Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Send'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"Phone":"##Phone##","Message":"##Message##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Send' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"Phone":"##Phone##","Message":"##Message##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Send', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"Phone":"##Phone##","Message":"##Message##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Send', data=json.dumps({"Phone":"##Phone##","Message":"##Message##"}), headers=headers);
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Queue Gönderilmeyi Bekleyen Mesaj Kuyruğu

WhatsApp servisindeki gönderilen mesajların sayı ve gönderilecek numara listesi döner.

GET /API/WhatsApp//Queue					
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Queue
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "adet": 5,
        "Phones": [
            "+905123456789"
        ]
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "ServiceID Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Queue'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Queue' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Queue', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.get('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Queue', headers=headers);
POST /API/WhatsApp/{ServiceID}/FileDownload Dosya İndirme ve Görüntüleme

WhatsApp ile size gönderilen dosya adlarını bu bu API ile göndererek dosya kaynak kodlarını alabilir, indirebilirsiniz. Dosya gönderen telefon numarası ve dosya adı gönderilmesi zorunludur. Kişinin whatsapp profil resmini almak isterseniz dosya adına telefon numarasını yazarak sonuna .jpg uzantısı eklemelisiniz, profil resmi var ve izinli ise görünecektir, yok ise hata mesajı dönecektir. 100 kadakterden küçük cevapları dosya olmayan bir test mesaj/hata olarak kabul edebilirsiniz.

POST /API/WhatsApp//FileDownload
{
    "Phone": "",
    "File": ""
}


					
POST /API/WhatsApp/{ServiceID}/FileDownload
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)

{
    "Phone": "+905001112233Type: STR
Telefon Numarası
",
    "File": "+905001112233.jpgType: STR
Dosya Adı
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    "File Source Code"
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Dosya Bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/FileDownload'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"Phone":"##Phone##","File":"##File##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/FileDownload' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"Phone":"##Phone##","File":"##File##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/FileDownload', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"Phone":"##Phone##","File":"##File##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/FileDownload', data=json.dumps({"Phone":"##Phone##","File":"##File##"}), headers=headers);
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Reset Servisi Yeniden Başlatır

Servis sonlandırılarak yeniden başlatılır, qr code daha önce doğrulanmış ise oturum devam eder yeni doğrulama istenmez.

GET /API/WhatsApp//Reset					
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Reset
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Retleme Yap\u0131ld\u0131"
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "ServiceID Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Reset'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Reset' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Reset', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.get('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Reset', headers=headers);
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Start Servisi Başlatır

Servis başlatılır, qr code daha önce doğrulanmış ise oturum devam eder yeni doğrulama istenmez.

GET /API/WhatsApp//Start					
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Start
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Start Yap\u0131ld\u0131"
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "ServiceID Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Start'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Start' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Start', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.get('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Start', headers=headers);
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Stop Servisi Durdurur

Servisi durdurur.

GET /API/WhatsApp//Stop					
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Stop
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Stop Yap\u0131ld\u0131"
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "ServiceID Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Stop'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Stop' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Stop', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.get('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Stop', headers=headers);
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Delete Servisi Siler

Servis durdurur ve tüm mesajları, dosya ve whatsapp oturumunu siler. İlk alındığı gibi boş olur.

GET /API/WhatsApp//Delete					
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Delete
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Delete Yap\u0131ld\u0131"
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "ServiceID Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Delete'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Delete' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Delete', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.get('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Delete', headers=headers);
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/HardReset Servisi Silersek Sıfırdan Başlatır

Servis durdurur, tüm mesajları, dosya ve whatsapp oturumunu siler. Sıfırlanmış şekilde ilk alındığı gibi yeniden başlatır.

GET /API/WhatsApp//HardReset					
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/HardReset
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)
Content-Type: application/json

[
    true,
    "Delete Yap\u0131ld\u0131"
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "ServiceID Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/HardReset'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/HardReset' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/HardReset', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.get('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/HardReset', headers=headers);
POST {CallbackApiURL} Callback API

Callback URL tanımı için destek sistemi ile iletişime geçmelisiniz. Mesjalar callback ile alırsanız yöncü web panelinde kayıt edilmesini istemezseniz response veride webrec:false yapabilirsiniz.

POST
{
    "ServiceID": "SERVICEID",
    "Action": "Received",
    "Phone": "",
    "MsgTime": "",
    "Message": "",
    "Files": "filename.ext"
}


					
POST {CallbackApiURL}
Accept: application/json

{
    "ServiceID": "SERVICEID",
    "Action": "Received",
    "Phone": "+905001112233Type: STR
Telefon Numarası
",
    "MsgTime": "12345678901Type: STR
Mesaj Zamanı
",
    "Message": "Merhaba, müsait misiniz?Type: STR
Gelen Mesaj
",
    "Files": "filename.ext"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "webrec": true,
        "message": "Mesaj Alnd\u0131"
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    {
        "webrec": true,
        "message": "\u00d6zel Hata Mesaj\u0131"
    }
]
<?php $Curl = curl_init('{CallbackApiURL}'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"ServiceID":"SERVICEID","Action":"Received","Phone":"##Phone##","MsgTime":"##Time##","Message":"##Message##","Files":"filename.ext"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl '{CallbackApiURL}' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"ServiceID":"SERVICEID","Action":"Received","Phone":"##Phone##","MsgTime":"##Time##","Message":"##Message##","Files":"filename.ext"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", '{CallbackApiURL}', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"ServiceID":"SERVICEID","Action":"Received","Phone":"##Phone##","MsgTime":"##Time##","Message":"##Message##","Files":"filename.ext"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('{CallbackApiURL}', data=json.dumps({"ServiceID":"SERVICEID","Action":"Received","Phone":"##Phone##","MsgTime":"##Time##","Message":"##Message##","Files":"filename.ext"}), headers=headers);
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Web WhatsApp Web

Web arayüzü ile qr code doğrulanabilir, oturum açılabilir, mesaj alma ve gönderme yapılabilir, servis resetleme ve kuyruk kontrolü sağlanabilir.

GET /API/WhatsApp//Web					
GET /API/WhatsApp/{ServiceID}/Web
Accept: text/html
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)
Content-Type: text/html

[]
Content-Type: text/html

[]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Web'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: text/html', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Web' \ -H 'Accept: text/html' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Web', true); curl.setRequestHeader("Accept","text/html"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('');
import requests; import json; headers = { "Accept": "text/html", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.get('https://www.yoncu.com/API/WhatsApp/{ServiceID}/Web', headers=headers);

IPv4

IPv4 adresleri için Firewall, Koruma, Engelleme, Rapor, RDNS, IP Whois vs. işlemler için kullanılabilir.
GET /API/IPv4/{XX.XX.XX.XX}/Report IPv4 Erişim Raporu

IPv4 adresinize gelen tüm isteklerin anlık olarak saniye saniye takip edebileceğiniz grafik panel erişimidir. Web olarak erişim sağlanabilir. Grafikte IPv4 adresine gelen Paket/s ve Mbit/s verilerini görebilirsiniz.

GET /API/IPv4//Report
[]


					
GET /API/IPv4/{XX.XX.XX.XX}/Report
Accept: text/html
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)

[]
Content-Type: text/html

[]
Content-Type: text/html

[]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/IPv4/{XX.XX.XX.XX}/Report'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: text/html', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/IPv4/{XX.XX.XX.XX}/Report' \ -H 'Accept: text/html' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '[]' \ -X GET
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("GET", 'https://www.yoncu.com/API/IPv4/{XX.XX.XX.XX}/Report', true); curl.setRequestHeader("Accept","text/html"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('[]');
import requests; import json; headers = { "Accept": "text/html", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.get('https://www.yoncu.com/API/IPv4/{XX.XX.XX.XX}/Report', data=json.dumps([]), headers=headers);

Tools

Bilişim sektörü ve genel ihtiyaca yönelik sağlanan ek hizmetlere ilişkin API araçları.
POST /API/Tools/OperatorSorgula GSM Mobil Operatör ve Taşıma Sorgulama Hizmeti

Bu API ile sorgulanan GSM numaralarının Türkiye'de kayıtlı olup olmadığını, kayıtlı ise hangi operatörde oldugunu görebilirsiniz. Bu sayade Geçerli ve Geçersiz numaraları ayırt edebilir, üyelik ve sms gönderim hizmetlerinde doğrulama yapabilirsiniz. Numara sorgulama sisteminde numaranın hangi operatörde olduğunu ve eğer taşıma işlemi yapıldıysa hangi operatörden hizmet aldığını göstermektedir. Bilgiler Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumunun web serverından alınmaktadır. Herhangi bir değişiklik ve düzenleme yapılmamakla birlikte belli aralıklarla güncellenmektedir. Turkcell, Vodafone , TürkTelekom Hızlı operatör sorgulama, Api ile numara sorgulama, Toplu numara sorgulama sistemi yapılabilir. Toplu sorgulama için her numarayı "," (virgül) ile ayırmalısınız. Her bir sorgulama 0.10 TL (10 Kuruş) olarak ücretlendirilir ve ücretler faturalandırılarak üyelik kredinizden otomatik düşer. 1 TL altı tekil ve toplu sorgulamalarda +0,50 TL faturalandırma hizmet bedeli alınır bu nedenle sorgulamalarda en az 10 numara belirtmenizi önerilir. Sorgulama sonucundaki operator ID bilgileri: 1:Turkcell, 2:TürkTelekom, 3:Vodafone, 0:Bilinmeyen/Geçersiz

POST /API/Tools/OperatorSorgula
{
    "Phone": ""
}


					
POST /API/Tools/OperatorSorgula
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)

{
    "Phone": "+905001112233Type: STR
GSM Numarası
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "+905001112233": 0
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "GSM No Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Tools/OperatorSorgula'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"Phone":"##Phone##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Tools/OperatorSorgula' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"Phone":"##Phone##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/Tools/OperatorSorgula', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"Phone":"##Phone##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/Tools/OperatorSorgula', data=json.dumps({"Phone":"##Phone##"}), headers=headers);
POST /API/Tools/Currencies/TRY Tüm Para Birim ve Döniz Kurları

Dünya`daki tüm bilinen para birimlerini ve sanal para bizimlerini TRY göre değerlerini dönderir

POST /API/Tools/Currencies/TRY
{
    "currency": ""
}


					
POST /API/Tools/Currencies/TRY
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)

{
    "currency": "*Type: STR
Para Birimi
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "TRY": {
            "fiyat": 1
        }
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Currency Hatal\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Tools/Currencies/TRY'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"currency":"##currency##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Tools/Currencies/TRY' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"currency":"##currency##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/Tools/Currencies/TRY', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"currency":"##currency##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/Tools/Currencies/TRY', data=json.dumps({"currency":"##currency##"}), headers=headers);

Google OAuth

Google proje tanımı ile karmaşık Google kodlamalarına gerek kalmadan basitçe Google OAuth işlemi yaparak Access Token alabileceğiniz ve yöncü üyeliği gerektirmeden herkesin kullanabileceği tools.
POST /API/Tools/GOAuth/ProjectAdd Google OAuth için Project Ekleme

Google Cloud Console üzerinden oluşturduunuz projenin Credentials > OAuth 2.0 > Web Application adımları ile Client bilgilerini oluşturabilirsiniz, bu aşamada doğrulama için "Authorized redirect URIs" alanına "https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth" eklenmelidir.

POST /API/Tools/GOAuth/ProjectAdd
{
    "ClientID": "",
    "ClientSecret": ""
}


					
POST /API/Tools/GOAuth/ProjectAdd
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)

{
    "ClientID": "Type: STR
Client ID
",
    "ClientSecret": "Type: STR
Client Secret
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "project_id": 123
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "ClientID Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/ProjectAdd'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/ProjectAdd' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/ProjectAdd', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/ProjectAdd', data=json.dumps({"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##"}), headers=headers);
POST /API/Tools/GOAuth/LoginURL Google hesabı ile oturum açmak için url adresi oluşturmak

Bu işlemde "Accept: application/json" header eklerseniz url verisini json olarak alırsınız, bu veri eklenmez ise erişim direkt olarak google oturum açma url adresine yönlenir. Ek olarak Scopes=openid+profile+email GET parametresi eklenebilir. Hesap üzernde özel olarak erişmek istediğiniz özellikler mevcut ise Scopes verilerine şunlar aralarında boşluk bırakılarak eklenebilir.

POST /API/Tools/GOAuth/LoginURL
{
    "ClientID": "",
    "ClientSecret": "",
    "RedirectUri": "",
    "ScopeList": ""
}


					
POST /API/Tools/GOAuth/LoginURL
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)

{
    "ClientID": "Type: STR
Client ID
",
    "ClientSecret": "Type: STR
Client Secret
",
    "RedirectUri": "https://siteniz.com/GoogleLogin.phpType: STR
Redirect Uri
",
    "ScopeList": "openid profile emailType: STR
Scope List
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "URL": "https:\/\/..."
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "ProjectID Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/LoginURL'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","RedirectUri":"##RedirectUri##","ScopeList":"##ScopeList##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/LoginURL' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","RedirectUri":"##RedirectUri##","ScopeList":"##ScopeList##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/LoginURL', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","RedirectUri":"##RedirectUri##","ScopeList":"##ScopeList##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/LoginURL', data=json.dumps({"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","RedirectUri":"##RedirectUri##","ScopeList":"##ScopeList##"}), headers=headers);
POST /API/Tools/GOAuth/LoginCode Auth Code ile Token ve User verilerini almak

LoginURL ile aldığınız url ile Google oturumu açtığınızda sitenize geri dönen code parametre içeriği gönderildiğinde google üzerinde oturum açan kullanıcının hesabını sürekli düzenli olarak yönetebileceğiniz yetki ve erişim token verilerini bu api ile alabilirsiniz.

POST /API/Tools/GOAuth/LoginCode
{
    "ClientID": "",
    "ClientSecret": "",
    "RedirectUri": "",
    "Code": ""
}


					
POST /API/Tools/GOAuth/LoginCode
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)

{
    "ClientID": "Type: STR
Client ID
",
    "ClientSecret": "Type: STR
Client Secret
",
    "RedirectUri": "https://siteniz.com/GoogleLogin.phpType: STR
Redirect Uri
",
    "Code": "Type: STR
Google Authorization Code
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "token_id": 123,
        "access_token": "...",
        "refresh_token": "..."
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Code Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/LoginCode'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","RedirectUri":"##RedirectUri##","Code":"##Code##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/LoginCode' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","RedirectUri":"##RedirectUri##","Code":"##Code##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/LoginCode', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","RedirectUri":"##RedirectUri##","Code":"##Code##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/LoginCode', data=json.dumps({"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","RedirectUri":"##RedirectUri##","Code":"##Code##"}), headers=headers);
POST /API/Tools/GOAuth/TokenList Uygulamanızda Oturum Açmış Tüm Kullanıcı Listesi

LoginURL ile oturum açarak alınan code verisi LoginCode ile API gönderildiğinde sistemde user muhafaza edilir ve aralıklar ile güncelliği sorgulanır. Tüm güncel kullanılabilir user listesini bu api ile alabilirsiniz.

POST /API/Tools/GOAuth/TokenList
{
    "ClientID": "",
    "ClientSecret": "",
    "FindUserEmail": ""
}


					
POST /API/Tools/GOAuth/TokenList
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)

{
    "ClientID": "Type: STR
Client ID
",
    "ClientSecret": "Type: STR
Client Secret
",
    "FindUserEmail": "Type: STR
Opsiyonel User Email Address
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    [
        {
            "token_id": 121,
            "access_token": "...",
            "refresh_token": "..."
        },
        {
            "token_id": 122,
            "access_token": "...",
            "refresh_token": "..."
        },
        {
            "token_id": 123,
            "access_token": "...",
            "refresh_token": "..."
        }
    ]
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Token Bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/TokenList'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","FindUserEmail":"##FindUserEmail##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/TokenList' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","FindUserEmail":"##FindUserEmail##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/TokenList', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","FindUserEmail":"##FindUserEmail##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/TokenList', data=json.dumps({"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","FindUserEmail":"##FindUserEmail##"}), headers=headers);
POST /API/Tools/GOAuth/TokenGet Email Hesabına Ait Access Token Almak

Uygulamanızda oturum açmış bir hesabın mail adresini yazarak güncel geçerli access token verinizi almak

POST /API/Tools/GOAuth/TokenGet
{
    "ClientID": "",
    "ClientSecret": "",
    "Email": ""
}


					
POST /API/Tools/GOAuth/TokenGet
Accept: application/json
Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)

{
    "ClientID": "Type: STR
Client ID
",
    "ClientSecret": "Type: STR
Client Secret
",
    "Email": "usermailaddress@gmail.comType: STR
Email Address
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    "TokenData..."
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Hesap Bulunamad\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/TokenGet'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","Email":"##Email##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/TokenGet' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","Email":"##Email##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/TokenGet', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Authorization","Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","Email":"##Email##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Authorization": "Basic Base64Encode(##APIID##:##APIKEY##)", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/Tools/GOAuth/TokenGet', data=json.dumps({"ClientID":"##ClientID##","ClientSecret":"##ClientSecret##","Email":"##Email##"}), headers=headers);

Domains

Alan Adı (Domain) Sorgulama, Bilgi ve Yönetim API Araçları.
POST /API/Domain/TldGroups Amaca Yönelik Alan Adı (Domain) Uzantıları Listesi

Alan adı uzantılarının kullanım amacına göre listesinin dönderir, örneğin backorder destekli uzantılar ve fiyatları, transfer destekleren, kampanyalı uzantılar, kısa 2 karakterli uzantılar. IDN destekleyebilen türkçe katakterli domain alınabilecek uzantılar, .tr ile biter Türkiye(BTK) tarafından sağlanan uzantılar veya özel(kayıt ve uzatma ücreti ucuz olan ve 2-3 karakterli olan uzantılar) listesi laınabilir. Kabul edilebilir group parametreleri; all,pop,trk,bor,tra,cam,idn,che,sho,pri

POST /API/Domain/TldGroups
{
    "group": ""
}


					
POST /API/Domain/TldGroups
Accept: application/json

{
    "group": "priType: STR
Group Adı
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "com": [],
        "net": []
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Group Ad\u0131 Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Domain/TldGroups'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"group":"##group##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Domain/TldGroups' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"group":"##group##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/Domain/TldGroups', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"group":"##group##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/Domain/TldGroups', data=json.dumps({"group":"##group##"}), headers=headers);
POST /API/Domain/TldPops Alan Adı (Domain) Uzantıları ve Ücretleri

Alan adı uzantılarını ve ücretlerini listeler. Uzantılar istenilen para birimi ve/ya adet limiti ile listelenebilir.

POST /API/Domain/TldPops
{
    "currency": "",
    "limit": ""
}


					
POST /API/Domain/TldPops
Accept: application/json

{
    "currency": "TRYType: STR
Para Birimi
",
    "limit": 100Type: INT
Liste Adeti

}
Content-Type: application/json

[
    true,
    [
        {
            "tld": "com",
            "register": 8.22,
            "currency": "USD"
        },
        {
            "tld": "net",
            "register": 9.49,
            "currency": "USD"
        }
    ]
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "currency Ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Domain/TldPops'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"currency":"##currency##","limit":##limit##}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Domain/TldPops' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"currency":"##currency##","limit":##limit##}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/Domain/TldPops', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"currency":"##currency##","limit":##limit##}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/Domain/TldPops', data=json.dumps({"currency":"##currency##","limit":##limit##}), headers=headers);
POST /API/Domain/Check Alan Adı (Domain) Müsaitlik Kontrolü

Alan adı sorgulaması yapar, alan adı Dolu, Müsait(Boş), Alınabilir, Bakcorder Destekler, Transfer Destekler, Transfere Müsait gibi durumların sonucunu gösterir. Kayıt,Backorder,Transfer ve uzatma için ücretleri görüntüler.

POST /API/Domain/Check
{
    "domain": ""
}


					
POST /API/Domain/Check
Accept: application/json

{
    "domain": "siteadresi.comType: STR
Alan Adı
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "register": true,
        "transfer": false,
        "backorder": false
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Alan Ad\u0131 Yasakl\u0131"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Domain/Check'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"domain":"##domain##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Domain/Check' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"domain":"##domain##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/Domain/Check', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"domain":"##domain##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/Domain/Check', data=json.dumps({"domain":"##domain##"}), headers=headers);
POST /API/Domain/Price Alan Adı Ücretini ve Özellikleri

Alan Adı Ücretini ve ödeme api için özellik parametrelerini gönderir.

POST /API/Domain/Price
{
    "ProductCode": 12,
    "ProductFeatures": ""
}


					
POST /API/Domain/Price
Accept: application/json

{
    "ProductCode": 12,
    "ProductFeatures": "domain.comType: STR
Ürün Özellikleri
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "Price": 25,
        "Features": []
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "\u00dcr\u00fcn kodu ge\u00e7ersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Domain/Price'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"ProductCode":12,"ProductFeatures":"##ProductFeatures##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Domain/Price' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"ProductCode":12,"ProductFeatures":"##ProductFeatures##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/Domain/Price', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"ProductCode":12,"ProductFeatures":"##ProductFeatures##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/Domain/Price', data=json.dumps({"ProductCode":12,"ProductFeatures":"##ProductFeatures##"}), headers=headers);
POST /API/Domain/Pay Alan Adı Ödemesini Yaparak Kayıt Gerçekleştirir

Alan Adı Ücretini aktif kredi hesabınızdan ödeme yaparak alan adını kayıt eder ve panelinize eklenir.

POST /API/Domain/Pay
{
    "ProductCode": 12,
    "ProductFeatures": "",
    "PromotionCode": ""
}


					
POST /API/Domain/Pay
Accept: application/json

{
    "ProductCode": 12,
    "ProductFeatures": "domain.comType: STR
Ürün Özellikleri
",
    "PromotionCode": "Type: STR
Promosyon Kodu Varsa Yazınız
"
}
Content-Type: application/json

[
    true,
    {
        "OrderID": 9665875,
        "RecorkID": 455644
    }
]
Content-Type: application/json

[
    false,
    "Krediniz Yetersiz"
]
<?php $Curl = curl_init('https://www.yoncu.com/API/Domain/Pay'); curl_setopt_array($Curl,[ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HEADER => false, CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Accept: application/json', 'Referer: https://www.yoncu.com', 'User-Agent: '.$_SERVER['REQUEST_URI'], ], CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POST => true, CURLOPT_POSTFIELDS => '{"ProductCode":12,"ProductFeatures":"##ProductFeatures##","PromotionCode":"##PromotionCode##"}', ]); $Response = curl_exec($Curl); $HttpCode = curl_getinfo($Curl,CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($Curl); if($Json=json_decode($Response,true)){ list($Durum,$Bilgi) = $Json; if($Durum){ echo 'İşlem Başarılı'; }else{ echo 'Hata: '.$Bilgi; } echo 'Debug: '.var_Export($Json,true); }else{ echo 'Veri Çekilemedi'; } ?>
curl 'https://www.yoncu.com/API/Domain/Pay' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'User-Agent: Bash-YoncuAPI' \ -H 'Referer: https://www.yoncu.com' \ -d '{"ProductCode":12,"ProductFeatures":"##ProductFeatures##","PromotionCode":"##PromotionCode##"}' \ -X POST
curl = new XMLHttpRequest(); curl.onreadystatechange = function(){ if(this.readyState == 4){ if (this.status == 200){ consolo.log(this.response); if(this.response[0]){ alert('İşlem Başarılı.\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); }else{ alert('Hata: '+this.response[1]+'\nDetaylar için console log kontrol ediniz.'); } }else{ alert('API Adresinden Veri Çekilemedi. Status: '+this.status); } } } curl.open("POST", 'https://www.yoncu.com/API/Domain/Pay', true); curl.setRequestHeader("Accept","application/json"); curl.setRequestHeader("Referer","https://www.yoncu.com"); curl.setRequestHeader("User-Agent",window.location.href); curl.send('{"ProductCode":12,"ProductFeatures":"##ProductFeatures##","PromotionCode":"##PromotionCode##"}');
import requests; import json; headers = { "Accept": "application/json", "Referer": "https://www.yoncu.com", "User-Agent": "Python-YoncuAPI" }; curl = requests.post('https://www.yoncu.com/API/Domain/Pay', data=json.dumps({"ProductCode":12,"ProductFeatures":"##ProductFeatures##","PromotionCode":"##PromotionCode##"}), headers=headers);