Üye İşlemleri Alışveriş Sepeti
+90 (216) 99 000 99 Kampanyalar Biz Kimiz?
Alan Adı Hosting Sunucu Marka SSL Projeler SSS Belgeler BTS Forum
Anasayfa » Üyelik, Ürün ve Hizmet Sözleşmeleri » Alan Adı Sözleşmesi

Alan Adı Sözleşmesi

Taraflar
İş bu genel kullanım şartları, uluslararası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma Osbil Technology Ltd. (Serbest Liman ve Bölge Posta Kutusu No: 435 Gazimağusa / KKTC ) ; Ar-ge, Çağrı merkezi ve destek hizmet faaliyetlerini Yöncü Bilişim Çözümleri Ltd.Şti (Y.Dudullu Mah. Bayrak Cad.No:12 Ümraniye / İstanbul / Türkiye) adreslerinde yürüten şirketler grubu (Bundan Sonra YONCU olarak anılacaktır) ile YONCU ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile YONCU üzerinde bir hesap açtıran ve müşteri olarak hizmet (Bundan sonra müşteri olarak alınacaktır) alan 3. kişiler arasında kabul edilmiştir. Taraflar arasında çıkabilecek bütün ihtilaflar aşağıdaki hükümler çerçevesinde çözüm bulacaktır. Müşterinin işbu genel şartları ihlal etmesi durumunda YONCU müşteri hesaplarına el koyabilir, müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak duraklatabilir.
Adı geçen sözleşme Yoncu ile Müşteri arasında elektronik yürürlük tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme, Müşteri’nin Yoncu üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı Tahsisi/ Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koyar ve Genel Servis Şartlarının yanı sıra Müşteri ile Yoncu arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar. Adı geçen sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben de Müşteri bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Yoncu Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerini de bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak, okuyup, anladığınızı ve uyuşmazlık politikaları bakımından Yetkili Kayıt Operatörü’nün devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ve ile YONCU’nün zaman zaman www.yoncu.com isimli alan adı üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.
Müşteri ve Yoncu, müşteriye tahsis edilen alan adı bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegane kişinin müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. Müşterinin hesabında, müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veyahut e-mail şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, Yoncu Müşteri Temsilcisini, çalışanlarını, call center görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini kısaca Yoncu çalışanlarını veyahut Yoncu ‘nün doğrudan veyahut dolaylı yoldan müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, Müşteri veyahut müşterinin yasal temsilcisi olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut Müşterinin 1. Dereceden kan veya sıhri hısımı olduğuna ikna edebilecek veyahut temsilci olarak hareket eden 3. bir kişinin yaptığı işlemlerle ve Yoncu üzerinden tahsis edilmiş alan adları bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut alan adını veya şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir.
Müşteri, gerek Yoncu’nün, gerek Yetkili Kayıt Operatörü’nün koymuş olduğu kurallar ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri, ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgli mevzuata ve Yoncu tarafından zaman zaman yayınlanacak bütün kayıt kuralları ve politikalarına uyabilmek için bu sözleşmede değişiklik yapabileceğini kabul etmektedir.
ÜCRETLER
Müşteri tarafından satın alınan ve Yoncu tarafından Müşteriye sağlanan hizmet ve ürünler karşılığında, (“hizmetler”), Müşteri; Yoncu'dan hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, Müşteri tarafından aşağıdaki yollardan biri ile yapılır: geçerli bir kredi kartı, havale-eft,yoncu sanal kredi,mobil ödeme,veresiye,paypal.
Ödeme zamanında, döviz cinsi üzerinden yapılacak ödemeler bakımından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Amerikan Doları Döviz Satış Kuru üzerinden ödeme yapılmalıdır. Alan adı kayıt hizmeti satın alındığında, Yoncu, herhangi bir sebeple, sağladığı hizmetlerin bedelini müşteriden tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler,paypal tarafından gelen itirazlar) Müşteri, Yoncu’nün ödemeyi tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
Müşteri çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi Yoncu'nün etkin bir ödemeyi sağlamak için takip edeceği çareler arasında, ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabınıza kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve almış olduğunuz sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydınız da dahil olmak üzere aldığınız tüm hizmet ve mal kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Yoncu, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut Yoncu ‘nün Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, Müşterinin Yoncu’de kayıtlı olan Ödeme Yöntemine mümkün olduğunca uygun biçimde fatura edilecektir.
Alan Adı Süre Uzatımları
Bir alan adı müşteriye tahsis edildiği zaman - müşteri adına kayıt olduğu zaman adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı yalnız ve ancak iki şekilde olabilir. Bunlardan ilki müşterinin otomatik ödeme talimatı verdiği diğeri de müşterinin kendiliğinden müşteri panelinden alan adının süresini uzattığı durumlardır. Bunun dışındaki haller için Yoncu alan adı süre uzatımı bakımından müşteriye herhangi bir taahhütte bulunamaz.
Eğer herhangi bir nedenle Yoncu, Müşteri bilgilerinde kayıtlı Ödeme bilgilerinden ödemesini alamazsa veyahut Müşteri Yoncu’nün ödeme almasını onaylamazsa Müşteri Yoncu ’nün yapmış olduğu bildirimleri cevaplamazsa, Müşteri alan adı kaydı sona erecektir.
Müşteri kredi kartı ile alış veriş yapıyorsa Yoncu’nun sistemlerindeki kredi kartı bilgilerini, son kullanım tarihi bilgisini içeren Ödeme Yöntemi bilgisini güncel tutmak zorundadır.
Alan adı süresi uzatılmayacaklar statüsünde olduğu zaman, Müşteri alan adının süresini, sadece, Yoncu'yü arayarak ve alan adının süresinin uzatılması isteğini ileterek uzatabilir. Müşteri talimatı olmaksızın alan adının süresi ilgili Müşteri Yöneticisi tarafından düzeltilemez. Eğer Müşteri, alan adı bitiş tarihinden önce süre uzatımı uygulamasını yapmazsa, alan adı iptal edilecek ve artık bu alan adını kullanamayacaktır.
Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimleri içerisinde gerek otomatik olarak gerekse kendisi süre uzatımını yapmadığı alan adlarının iptal edilmesinden dolayı Yoncu'nün sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. Her halükarda, alan adınızın süresini zamanında uzatmazsanız, ilave ücretler uygulanabilir. Eğer müşteri, alan kaydı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de Yoncu’den alıyorsa, Müşteri alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.
Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimlerinde alan adının süresini uzatmadığı takdirde, Yoncu’nun, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteriye ait süresi dolmuş alan adının süresini kendiliğinden uzatabileceğini kabul etmektedir. Eğer, Yoncu, Müşterinin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse, Yoncu Müşterinin alan adını koruduğu ve süresini uzattığı için Müşteri Yoncu'ye ödeme yapabileceği bir Süre Uzatım Mühleti'ne sahip olacaktır. Süre Uzatım Mühleti: 5 gündür.
Alan adının süresi dolduktan sonra Süre Uzatım Mühleti verilmesi bütün alan adı uzantıları için geçerli değildir. (.com uzantı için verilen örnektir.)
Eğer Müşteri Süre Uzatım Mühleti esnasında, süre uzatım için Yoncu'ye ödeme yapmazsa, alan adı, Yoncu'ye bir geri alım ücreti ödemek sureti ile alan adını geri alması için müşteriye 5 günlük bir ödeme müddeti tanındıktan sonra, beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 140 USD ile 500 USD arasındadır. Eğer Müşteri alan adı için, 5 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise Yoncu, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşterinin alan adını silebilir veya Müşteri hesabının bir başka kişiye devredilebilmiş olma ihtimalini kabul eder.
Eğer Müşterinin alan adı silinirse, Yoncu'ye bir geri alma ücreti ödeyerek, Merkezi Kayıt Operatör’ü Müşteriye alan adını geri alması için 5 günlük bir Ödeme Mühleti sağlar. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 140 USD ile 500 USD arasındadır. Eğer alan adınız için, Ödeme Mühleti'nin bitmesinden önce ödeme yapmazsanız, Müşteri alan adınızın serbest bırakılacağını ve ilk gelenin alıp üzerine kaydettirmesine açık hale geleceğini kabul ettiğiniz bilgileriniz dahilindedir.
Süre Uzatım Mühletleri ve Ödeme Mühletleri alan adı uzantılarına göre farklılık gösterebilir. İşlemlerde uzantının bağlı olduğu Merkezi Kayıt Operatörü kuralları da aynen geçerli olacaktır.

Alan Adı Backorder Hizmeti
Alan adları ile ilgili yapılan backorder işlemlerinde alan adı silinme sürecinde ise backorder süreci başlar. Bir alan adı sadece bir kişi tarafından firmamızdan backorder yapılabilir. Backorder ile alınan alan adı ilk backorder siparişini geçen, ödemesini yapan müşteriye verirlir. Alan adını birden fazla müşteri backorder yapmış ise ilk sipariş geçen müşteri  haricinde kimse alan adını alamaz veya yönetemez. Backorder siparişi geçilen bir alan adı Yoncu üzerinden başka bir müsteri tarafından kayıt edilir ise alan adı kayıt edilen müşteriden alınıp backorder siparişi geçen müşteriye teslim edilir ve backorder fiyatı ile fiyatlandırılır. Backorder ile alınan alan adları başka bir firmaya ilk 1 yıl transfer edilemez. Backorder siparişi geçilen alan adı silinme sürecine girmemiş ise backorder siparişi iptal edilemez. Silinme sürecine girdiği halde backorder olmayan alan adları siparişleri iptal edilerek ücreti müşteriye iade edilir. Backorder ile alınan alan adları hiçbir şekilde silinemez.
SÖZLEŞME ŞARTI; DEĞİŞİKLİKLER
Bu Sözleşme'nin süresi, müşteri, Yoncu aracılığıyla alan adı kaydettirdiği sürece tam, güçlü ve etkin bir şekilde hüküm ifade eder. Müşteri Yoncu aracılığıyla kaydettirdiği her hangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihinden sonraki ilk altmış (60) gün içinde bir başka alan adı Kayıt Operatörü’ne devredemeyeceğini kabul etmektedir.
Müşteri, Yoncu'nün, bu Sözleşme'de zaman zaman değişiklikler, güncellemeler yapabileceğini kabul etmektedir. Yoncu, bununla beraber bu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri durdurabilir. Müşteri, bu gibi değişikliklerin etkisiyle, Yoncu'nün bu Sözleşme'de yapacağı makul değişikliklerle bağlı olmayı kabul etmektedir. Müşteri Yoncu ile olan sözleşmesini iptal etmeyi seçerse, Yoncu'ye yapmış olduğu hiçbir ödemeyi iade alamayacağı bilgileri dahilindedir.
GÜNCEL BİLGİ; BİLGİNİN KULLANIMI VE SÜRE BİTİMİ
Müşteri, uygulamanın ve/veya kayıt süreç değişikliklerinin bir parçası olarak her hangi bir bilgi edindiği zaman bunu iki (2) işgünü içinde Yoncu 'ye bildireceğini kabul etmektedir. Bu bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak Müşterinin sorumluluğundadır. Her ne sebeple olursa olsun, Yoncu'ye başlangıçta ve devamlı olarak kesin ve doğru bilgiyi sağlayamamanız, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Müşteri tarafından sağlanan bilginin geçerliliğine karar vermek için Yoncu tarafından müşteriye yöneltilecek her hangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun, ilk iki (2) gün içinde cevap vermemeniz, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Kaldı ki her halükarda Müşteri Alan adının satın alma kaydının bir kopyasının tutulmasını kabul etmektedir.
Müşteri, üzerine kaydedilmiş her bir alan adı için aşağıdaki iletişim verilerini sağlamayı kabul etmektedir: eğer kayıtlı alan adı sahibi ile iletişim kurulacaksa ona ait posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası; ve eğer kayıtlı alan adı sahibinden farklı ise aynı iletişim bilgileri teknik yetkili, idari yetkili ve ödeme yetkilisi içinde sağlanmalıdır.
Müşteri, kayıt operatörüyle paylaşılacak bu iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu bilir ve kabul eder. ICANN'ın istediği bu bilgi Whois yoluyla halka açık olması ve kayıt operatörünün Whois yoluyla bu bilgiyi halka açık tutması gerekebilir. Gerek Yoncu gerekse kayıt operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. İşbu şekilde müşteri, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir.
Müşteri, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki bilgilerin, ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir.
• Alan Adı
• İsminiz ve posta adresiniz
• E-posta adresi, posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları
• Birincil ve İkincil Ad Sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları
• Ad Sunucularının cevap veren isimleri ve
• Orijinal Kayıt ve süre bitim tarihi
Müşteri, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN'ın izin verdiği kapsamda, Yoncu tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir.
Müşteri, aldığı uzantının sağlandığı kayıt firması için varsayılan iletişim bilgisini panelinden oluşturmaması veta alan adı whois gizlilik korumasını aktif etmesi durumunda Yoncu varsayılan bilgileri ile kayıt/güncelleme edileceğini kabul etmektedir.
Müşteri aynı zamanda alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut gerek gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı başvurusu yaptığı sırada sağladığı aşağıda yer alan bilgileri, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını Yoncu’ye vermektedir.
i. Müşteri tarafından kaydedilmiş alan adı ya da alt alan ad(lar)ı
ii. Organizasyonunuzun adı, tipi ve posta adresi
iii. Alan ad(lar)ınız veya alt-alan ad(lar)ınız için idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı, pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı.
iv. Alan adınız veya alt-alan adınız için en az iki (2) ad sunucusu hostunun (biri birincil ve en az biri ikincil) tüm host adları ve internet protokol adresleri ad sunucusu belirtilebilir.
v. bu ad sunucuların cevap veren isimleri
vi. kaydın Orijinal oluşum tarihi ve
vii. kaydın süre bitim tarihi
Yoncu’nün bu ve buna benzer bilgileri bütün halinde veya bir kısmını üçüncü kişilerin kullanımına açması gerekebilir. Bununla beraber, takdir hakkı Yoncu’ye ait olmak üzere, bu bilgiyi bir üçüncü kişiye devredebilir veya temlik edebilir.
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI
Müşteri, Yoncu’nün halihazırda var olan “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ, Yoncu'nün “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerinde zaman zaman değişiklikler yapabileceğini kabul etmektedir. Yoncu’nün, “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerindeki herhangi bir değişikliğe, internet üzerinde yer vermesi ile ilgili değişiklik yürürlüğe koyulmuş kabul edilir. Müşteri ile Yoncu güncellenen politika yürürlüğe girdikten sonra Müşterinin Yoncu ’den almış olduğu alan adı kayıt hizmetini muhafaza etmekle, tadil edilmiş olan “Uyuşmazlık Çözüm Politikasını” kabul etmiş olacağı konusunda da mutabıktır. Müşteri “Uyuşmazlık Çözüm Politikasındaki” değişikliklerden haberdar olabilmek için Yoncu'nün web sitesini düzenli olarak incelemeyi kabul etmektedir. Eğer Müşteri “Uyuşmazlık Çözüm Politikasında” yapılan değişiklikler nedeniyle Yoncu ile yaptığı Sözleşmeyi iptal ederse, Müşteri kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve beyan eder.
Müşterinin, Yoncu üzerinden kaydettirdiği bir (1) ya da daha fazla alan adı ile ilgili olarak bir uyuşmazlık doğarsa, bu sözleşmede belirtildiği şekilde, Yoncu'yü kendisine yöneltilen suçlamaların dışında tutacak, onu savunacak ve herhangi bir zarara uğramasını halinde bu zararı tazmin edecektir. MÜŞTERİ, bununla beraber, Yoncu üzerinden kaydettirdiği bir alan adı bakımından alan adı ile ilgili olarak, Yoncu'ye, devletin idari, adli, cezai makamlarından veyahut kolluk kuvvetlerinden bir suçlama gelirse, Yoncu ‘nun, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, uyuşmazlık çözümlenene dek, adı geçen kurum ve kuruluşların talepleri, eylemleri, kararları doğrultusunda alan adını kontrol altına almak, değiştirmek ve/veya temlik etmek gibi her hangi bir fiili gerçekleştirebilir. Bu gibi bir durumda, Müşteri Yoncu 'nün yerine getirdiği her hangi bir bildirim veyahut eylemden dolayı onu suçlamamayı kabul etmektedir.
ALAN ADLARININ DEVRİ; YENİDEN SATIŞ UYGULAMALARI
Eğer Müşteri, her hangi bir alan adını devrederse, Yoncu’nün Alan Adı Transfer Sayfasındaki veya farklı bir müşteri ’ye aktarırsa aktarma sayfasından yazılı olan şartları ve prosedürlere bağlı kalmayı ve gerekli bilgileri sağlamayı kabul etmektedir. Alınan bir alan adı farklı bir Yoncu müşterisine aktarılır ise hiçbir şekilde alan adı geri alınamaz ve alan adı  ile ilgili hiçbir hak talep edemez. Alan adına ait transfer kodu alınarak başka bir firmaya transfer işlemi yapılan alan adları için müşteri firmamızdan hiçbir hak talep edemez. Alınan alan adları yurt dışı veya yurt içi kayıt firmaları arasında transfer kodu haricinde hiçbir şekilde başka bir firmaya aktarılamaz. Kampanya kapsamından alınan tüm alan adları ve ücretsiz sağlanan alan adları kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde hiç bir firmaya transfer edilemez, sadece yoncu.com üzerinden yönetilebilir. 1 yıl sonunda bu alan adları için transfer kodu sağlanabilir.
Alınan alan adları Yoncu üzerindeki başka bir müşteriye satılabilir. Alan adının yönetme bölümünden satışa çıkarılabilir ve belirtilen fiyat üzerinden satışa çıkartılan alan adları satıldığı anda Yoncu’nün başka bir müşterisine otomatik aktarılır. Satılan alan adları ile ilgili müşteri sattıktan sonra hiçbir hak talep edemez. Satışa çıkardığı alan adı ile ilgili satış sayfasındaki tüm kuralları kabul etmiş sayılır.
Müşterinin üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda, müşteri, Yoncu'nün, ICANN nezdinde akredite bir kayıt kuruluşu olduğunu ve esasen Yoncu'nün sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak sureti ile Yoncu aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini müşterilerine bildireceğini kabul etmektedir.
Yoncu'ye transfer kodu ile transfer siparişi geçilen alan adları, sipariş zamanına göre değil, Müşteri tarafından whois iletişim bilgisi mailinden onaylama yapıldığı ve eski kayıt firması tarafından onay alınma sonrası işleme alınır. Onay alınamayan alan adları transferi başarısız sonuçlanır ve tutar Müşteri kredisine iade edilir. Bu süreç Müşteri tarafından takip edilmesi gerekir. Sipariş sonrası ilk 7 gün içinde transfer onayı gelmeyen alan adları siparişi iptal edilir. Başarısız işlemlerden Yoncu sorumlu tutulamaz.
Yoncu tarafından talep edilmeyen ilave şart ve kayıtlar bakımından, müşteri, bu kayıt ve şartların Yoncu'nün Alan Adı Kayıt Sözleşmesi ve Yetkili Kayıt Operatörü tarafından benimsenmiş iş prosedürleri ve politikaları ile çelişmeyeceğini kabul etmektesiniz.
MÜŞTERİ, ICANN gerekliliklerine uygun bir şekilde Whois veri tabanına konacak tam, kesin ve güncel bilgiyi sağlamayı, kayıt ettiği her bir alan adı için sağlamak durumundadır.
Düzeltilmiş veya yenilenmiş bir bilgi müşteriye ulaştıktan sonra Müşteri iki (2) işgünü içinde bu bilgiyi Yoncu'ye sağlayacak, böylece Yoncu'de kendi kayıt verilerini yenileyebilecektir.
HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI; SÖZLEŞME İHLALİ
Müşteri, işbu Sözleşmede belirtilen diğer konulara ek olarak aşağıdaki maddeleri de kabul etmektedir.
i. Yoncu tarafından sağlanan hizmetlerden her hangi birisini kullanma yeterliliğiniz, bu Sözleşme'nin ihlali durumunda askıya alınması veya iptali ve/veya halen yürürlükte olan veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından sonradan benimsenen her hangi bir politikanın gerektirdiği askıya alma veya iptal durumuna bağlıdır.
ii. Her hangi bir alan adı kaydınız ICANN'in ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün benimsediği ölçütler veya politika, ya da ICANN'in benimsediği ölçüt ve veya politikalarla tutarsızlık göstermeyen her hangi bir Yoncu prosedürü gereğince, (a) her hangi bir alan adının kaydı sırasında kayıt operatörü ya da Yoncu tarafından hataların düzeltilmesi (b) herhangi bir alan adı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, devir, askıya alma ve iptal edilme şartına bağlıdır.
Müşteri, bu Sözleşme'nin kayıt ve şartlarına ayrıca Yoncu tarafından belirlenen her hangi bir Yoncu kural ve politikasına tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme'nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve Yoncu'nün bu tip bir ihlali müşterilere yazı ile veya elektronik olarak (örn. E-posta) bildireceğini kabul etmektedir. Müşteri Yoncu'ye on (10) işgünü içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, Yoncu müşterisi ile olan ilişkisini sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında müşteriye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. Bu tarz bir yol müşterilere bildirim yapılmadan uygulanabilir ve bu yollar, burada söylenenlerle sınırlı olmamak üzere, müşterimin alan adlarının iptali ve Yoncu tarafından müşterilere sağlanan hizmetleri durdurmak şeklinde olabilir. İhlalden dolayı hizmetlerin kesilmesi veya iptal edilmesi nedeniyle müşterilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
HİZMETLERİN KISITLANMASI; REDDETME HAKKI
Yoncu’den alınan alan adının uzantısı ne olursa olsun aldıktan sonra silme,iptal işlemi ve isimde değişiklik gibi hiçbir işlem yapılamaz ve hiçbir şekilde alınan ve kayıt edilen alan adlarının ücretleri iade edilemez. Silinebilir durumda olabilen alan adları alan adı yönetiminde belirtildiği kurallar çerçevesinde silinebilir ve belirtilen kurallara göre iadesi yapılabilir. Bir hizmetin yanında hediye olarak verilen alan adlarının ücretleri iade edilmez.

Müşteri, Yoncu tarafından sunulan hizmetleri aşağıdaki amaç vb için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul etmektedir:
• İstenmeyen e-mail iletimi (spam) ve
• Yoncu tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.)
Eğer, müşteri alan adını, alan adı sunucularını (DNS) Yoncu Serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa, ya da Yoncu üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa, Yoncu ‘nün DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek mükellefiyetindedir. Müşteri, Yoncu'nün sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya mail bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Server hack’leme ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen diğer suçlar yasaktır. Şebekenin dengesini tehdit eden, müşterinin sitesinin sebep olduğu aktivitelerin algılanması halinde, Yoncu'nün bu alan adını devre dışı bırakma hakkı saklıdır.
Müşteri, Yoncu'nün, takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, Yoncu, kendi takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, her hangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (3) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, Yoncu alan adının kaydını iptal edebilir. Ahlaken sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır:
• üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler
• 5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar
• nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler
• haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler
• üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler
• küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler.
Her ne kadar Müşteri Yoncu'nün bir kaydı reddettiği veya kayıttan sonraki ilk otuz (3) gün içinde sildiği durumlarda, hem iptal edilme hem de reddedilme halleriyle bağlantılı olarak Yoncu'ye yaptığı ödemeyi geri alabilecek ise de Yoncu'nün bir alan adını, spamle veya ahlaki açıdan sakıncalı aktivitelerle bütünleşik olmasından dolayı sildiği durumlarda, geri ödeme yapılmaz.
BÜTÜN KAYITLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR Müşteri, Üst Sınıf alan Kayıtları ve İkinci Sınıf Alan Kayıtları gibi, ama bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, bir alan kaydı satın aldıktan sonra her bir Kayıt için, sözleşmelerle, kural ve politikalarla bağlı olduğunu kabul etmektedir.

Yöncü Bilişim
Hizmetlerimiz
Ücretsiz Servisler
Sosyal Medyada Biz
Hesap ve IBAN Numaraları Adres, Telefon ve Kroki Belgeler ve İzinler İnsan Kaynakları Referanslarımız İletişim Bilgileri Ücretsiz Üyelik Destek Sistemi Privacy Policy Sözleşmeler Hakkımızda Kadromuz SSS
Bedava .tk Uzantılı Domain VDS, VPS Sanal Sunucu WhatsApp Business API SSL Güvenlik Sertifikası Alan Adı API ve Bayilik Marka Tescil Hizmeti Web Tasarım Hizmeti Web Hosting Hizmeti Mail Hosting Hizmeti Yeni Alan Adı Kaydı Alan Adı Backorder Alan Adı Transfer Sunucu Kiralama
Hizmetlerde Online Yönetim Üyeler Arası Aktarım Alan Adı Transfer Kilidi A Record IP Yönlendirme Mail ve SMS Hatırlatma Whois Gizlilik Koruma Alt İsim Sunucu Oluşturma Hazır Uygulama Kurulumu Yapım Aşamasında Sayfası İletişim Bilgi Değiştirme DNS Yönlendirme URL Yönlendirme Satılık Sayfası Teklif Sayfası
Destek Merkezi: Yöncü Bilişim Çözümleri Ltd. Şti.
Tel: +90 (216) 99 000 99 - Faks: +90 (216) 344 18 90
Copyright © 2001 - 2024
Yöncü Bilişim Çözümleri bir OSBIL Markasıdır
Osbil Technology Ltd. - Serbest Liman Bölgesi
S.L.B.T. 447, No:435 Gazimağusa KKTC
Yöncü SSL