Üye İşlemleri Alışveriş Sepeti
+90 (216) 99 000 99 Kampanyalar Biz Kimiz?
Reklamını Bildir
Alan Adı Hosting Sunucu Marka Web Tasarım SSL SSS Belgeler BTS Forum
Anasayfa » Üyelik, Ürün ve Hizmet Sözleşmeleri » KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyumu ve Bilgilendirmesi

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyumu ve Bilgilendirmesi

"Yöncü Bilişim Çözümleri" marka sahibi Osbil Technology Ltd. (“OSBIL”) olarak adlandırılacaktır. 89/2007 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, kanunda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla OSBIL koruması altındadır.

OSBIL olarak; tarafınıza hizmet sağlamak amacıyla yapmış olduğunuz üyelik, görüşmeler veya işbirliği kapsamında temin edilmesi ad soyad, kimlik numarası, gizli soru cevapları, pasaport numarası, nüfus cüzdanı, ehliyet suretleri, doğum yeri ve tarih bilgisi, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka ve kredi kartı hesap bilgileri, özgeçmiş/cv, fotoğraf, güvenlik kamerası kayıtları, ziyaretçi defterine geçen kayıt vb. kişisel veri tanımına giren her türlü verinin aşağıdaki koşullar ve kapsamda OSBIL tarafından toplanmakta, kullanmakta, korunmakta, işlenmekte, muhafaza edilmekte, paylaşılmakta, silinmekte ve imha edilmektedir.

A- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz OSBIL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya Hizmetlerin kullanılması, satış süreçlerinin planlanması ve icrası, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan hizmetlerin tedarikinde sürekliliğin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, OSBIL'in ve OSBIL ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla, tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, sözleşmesel edimin gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi vb hususların takibi amacıyla,

İnsan kaynakları, finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması amacıyla, İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul etmişseniz OSBIL ve İş Ortaklarının kampanya, promosyon ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında,

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve OSBIL’in hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK’nun ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar kapsamında işlenecektir.

B- KİŞİSEL VERİLERİN KİMLEREVE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; OSBIL’in ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve bununla sınırlı olmak üzere;

Grup şirketleri ve iştiraklarle, şirket hissedarlarımızla ve şirketimiz avukatlarıyla, bağımsız denetçilerle, danışmanlarla, bankalarla, arşivleme ve faturalama şirketleriyle, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile, İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul etmişseniz OSBIL ve İş Ortaklarının kampanya, promosyon ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçinde ve yurtdışındaki İş Ortakları ile KVKK’nun ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

C- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, OSBIL olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hukuki sebeplerle ve ilgili mevzuat kapsamında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla toplanabilemektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin A ve B maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

D- KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK 89/2007 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

89/2007 sayılı KVKK kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile OSBIL’e aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 89/2007 sayılı KVKK uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK kapsamında veri sahibi talebi ile yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

E- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, D bendinde yer verilen haklarını ve taleplerini OSBIL’e bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 89/2007 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla aşağıdaki yöntemler ile talepte bulunabilir. Talep kurallarına uymayan kimliği doğrulanamayan sahte/spam gönderiler dikkate alınmaz. Geçerli başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede, ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
 • Veri sahibinin OSBIL destek merkezine şahsen başvurusu ile,
 • "OSBIL KVK" nedeni belirtilerek alınan ikametgah ve talebinizi belirten imzalı dilekçeyi posta veya e-posta yolu ile göndererek,
Destek merkezi posta adresi: Y.Dudullu Mh. Bayrak Cd. No:12 Ümraniye, İstanbul, TR
Destek merkezi e-posta adresi: destek@yoncu.com
Yöncü Bilişim
Hizmetlerimiz
Ücretsiz Servisler
Sosyal Medyada Biz
Hesap ve IBAN Numaraları Adres, Telefon ve Kroki Belgeler ve İzinler İnsan Kaynakları Referanslarımız İletişim Bilgileri Ücretsiz Üyelik Destek Sistemi Privacy Policy Sözleşmeler Hakkımızda Kadromuz SSS
Bedava .tk Uzantılı Domain SSL Güvenlik Sertifikası Alan Adı API ve Bayilik Marka Tescil Hizmeti VDS, VPS Sanal Sunucu Web Tasarım Hizmeti Web Hosting Hizmeti Mail Hosting Hizmeti Yeni Alan Adı Kaydı Alan Adı Backorder Alan Adı Transfer Sunucu Kiralama
Hizmetlerde Online Yönetim Üyeler Arası Aktarım Alan Adı Transfer Kilidi A Record IP Yönlendirme Mail ve SMS Hatırlatma Whois Gizlilik Koruma Alt İsim Sunucu Oluşturma Hazır Uygulama Kurulumu Yapım Aşamasında Sayfası İletişim Bilgi Değiştirme DNS Yönlendirme URL Yönlendirme Satılık Sayfası Teklif Sayfası
Destek Merkezi: Yöncü Bilişim Çözümleri Ltd. Şti.
Tel: +90 (216) 99 000 99 - Faks: +90 (216) 344 18 90
Copyright © 2001 - 2021
Yöncü Bilişim Çözümleri bir OSBIL Markasıdır
Osbil Technology Ltd. - Serbest Liman Bölgesi
S.L.B.T. 447, No:435 Gazimağusa KKTC
Yöncü SSL